background

Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

( 01-03 Kasım 2013 )
ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

Uzaktan eğitim (e-Öğrenim ya da e-Learning) en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanarak zaman ve mekândan bağımsız olarak insanların eğitim almalarını sağlamaktır. Bu sayede yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, ya da iş saatlerinde çalıştığı için eğitimine, kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylerin ya da eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların istedikleri eğitimi almaları sağlanmaktadır. Bilgi ekonomisine geçişte her alanda en temel unsurlardan biri haline gelen bilişim teknolojilerinin etkili kullanılması da uzaktan eğitimin yapı taşlarındandır. Bilişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim programları kapsamında kişisel gelişimin desteklenmesi için sertifikalı, ön lisans, lisans, disiplinler arası lisansüstü eğitim programları yürütülmektedir. Günümüz şartlarında hem kişisel hem de kurumsal rekabet düzeyine etkisi büyük olan uzaktan eğitim sisteminin anlaşılması oldukça önemlidir. Bu önemin anlaşılmasına ve ülkemizde uzaktan eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyumda uzaktan eğitimin paydaşlarından olan YÖK, Üniversite, Özel Sektör ve Öğrenci tarafları uzaktan eğitimin mevcut durumunun ve sorunların tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi konularına yönelik strateji ve politikaları belirlemeye çalışacaklardır. Hızla gelişmekte olan haberleşme teknolojileri ve uygulamalarına olan ihtiyacın tespit edilerek öncelikle ülkemizde uzaktan eğitim imkânlarının geliştirilmesi için söz konusu teknolojilerin entegrasyonuna yönelik hedefler belirlenecektir. Bilişim ve eğitim sektörünün temsilcilerinin bir araya gelmesi yoluyla günümüz bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim için mekân ve zaman kısıtlarını kaldırarak hayat boyu, her yerde, her zaman ve herkes için eğitim felsefesinin gelişimi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca uzaktan eğitim çalışanlarının mevcut deneyimlerinin aktarılması yoluyla bu alanda ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler değerlendirilecektir.

DUYURULAR

SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI YAYINLANDI

Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabına ulaşmak için tıklayın

Sempozyum kapsamında seçilecek olan bildiriler, Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği’nin (YÖSAD) yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi'nin sempozyumdan sonra çıkacak olan bir sayısında yayınlanacaktır.